Zoek de boef

Veel ondernemers en leidinggevenden die ik spreek zeggen dat het hun belangrijkste taak is om problemen op te lossen. Problemen met medewerkers, klanten, leveranciers. Overal problemen.

Bij de pogingen die problemen op te lossen wordt dan gekeken naar het verleden. Er wordt gezocht naar fouten en schuldigen. Eigen paadje schoon gecombineerd met een rondje ‘zwarte-pieten’, of het spelletje ‘zoek de boef’. Je kent het wel. En met controle wordt geprobeerd toekomstige problemen te voorkomen. Maar uiteindelijk werkt dat niet. Bovendien kost het bakken met energie en gaat het ten koste van de sfeer.

Stel, je hebt een lekke band. Wil je dan echt weten wat voor soort spijkertje er in je band zit, wie dit precies op straat heeft laten vallen en waardoor dat is gekomen Waarschijnlijk niet, het helpt je immers geen stap verder richting de oplossing. En toch zien wij diezelfde probleemgerichte houding vaak bij mensen in organisaties. Meestal onbewust en zonder besef dat het ook anders kan.

Focus bij een probleem op de toekomst, op hoe het zou moeten zijn. Zorg dat iedereen zich richt op het boeken van vooruitgang en probeert voort te borduren op wat al wel goed werkt. Daardoor komen mensen in actie en gaan ze beter samenwerken. Dat geeft energie, goede resultaten en draagt enorm bij aan een positieve sfeer.

De auteurs van het boek Oplossingsgericht Denken, Paul Z. Jackson en Mark McKergow, beschrijven hiervoor een eenvoudig en krachtig 5 staps-model genaamd OSKAR:

  • O: Outcome: aan welke uitkomst of toekomst willen we bouwen?
  • S: Scale: waar zijn we nu op een schaal van 1 tot 10 en welke eerste kleine stap op de schaal is haalbaar?
  • K: Know-how: wat is nodig om vooruit te komen, en hoe doen we dat?
  • A: Affirm: bevestig en bespreek wat er al goed is gegaan. Action: welke kleine stapjes vooruit kunnen we nemen?
  • R: Review: bespreek wat de vorige stappen hebben opgeleverd. Blijf vervolgens de stappen doorlopen en evalueren.

Wat wij hebben geleerd van OSKAR?

2 dingen:
– Ga telkens op zoek naar wat werkt en doe daar meer van.
– Stop met dingen die niet werken en ga iets anders doen.

Facebook
Twitter
LinkedIn